Europe Fund

DOELSTELLING

Het fonds beoogt een gemiddeld rendement te realiseren van 7 tot 10% per jaar, na aftrek van alle kosten. De doelstelling is om dit rendement te behalen in alle marktomstandigheden.

STRATEGIE

Het fonds hanteert een long/short-strategie. Het onderscheidend vermogen van deze strategie is dat het fonds rendement kan realiseren in opgaande, neergaande of gelijkblijvende aandelenmarkten. De shortposities bieden bescherming in dalende markten. Hierdoor is het risicoprofiel van de strategie lager dan traditionele beleggingsstrategieën.

AANDELENSELECTIE

Het fonds belegt in Europese aandelen met een focus op Nederland, België en Zwitserland. Gemiddeld telt het fonds 25 tot 35 posities. Aandelenselectie vindt plaats op basis van fundamentele analyse, bedrijfsbezoeken, gesprekken met bestuursvoorzitters en research van investment banks.

DEELNAME

Deelname in het fonds is mogelijk vanaf € 100,000. U kunt elke maand eenvoudig in- en uitstappen.

KOSTEN

• Beheervergoeding: 0,15% per maand;
• Performance fee: 20% over de bruto vermogensgroei. Dit geldt alleen bij een hogere koers dan de hoogste koers ooit per het einde van een kwartaal (high-water mark);
• Alle rendementen worden gecommuniceerd als netto resultaten, na aftrek van alle kosten

TOEZICHT

Antaurus Capital Management B.V. valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Beheerder beschikt over een vergunning van de AFM.

 

BELEGGINGSBELEID

FUNDAMENTELE ANALYSE

De aandelenselectie vindt plaats op basis van fundamentele analyse. De portfoliobeheerders bepalen op basis van bedrijfseconomische informatie de intrinsieke waarde van een onderneming. Deze informatie wordt verzameld middels financiële verslagen, gesprekken met de bestuurders en sectorgenoten, en research rapporten van brokers. Aan de hand van deze informatie wordt uiteindelijk de (ver)koopwaardigheid van een aandeel bepaald.

UNIVERSUM

Het fonds is gespecialiseerd in het investeren in Europese bedrijven, met een focus op Nederland, België en Zwitserland. De nadruk ligt op bedrijven met een marktkapitalisatie tussen de €0,5 en €5 miljard. Deze bedrijven worden over het algemeen minder nauw gevolgd door andere marktparticipanten. Hierdoor bestaat er een grotere kans dat de prijs van een aandeel niet de intrinsieke waarde weerspiegelt. Deze inefficiëntie biedt perspectief op een aantrekkelijk beleggingsresultaat. Daarnaast hanteert Antaurus een strict beleggingsbeleid, waarbij bedrijfsmodellen die moeilijk te doorgronden zijn bij voorbaat worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.

ACTIEF BEHEER

Antaurus bewaart het juiste evenwicht tussen kapitaalbehoud en kapitaalgroei. Antaurus kent een actief beleid waarin het fondsmanagement kan sturen in de blootstelling naar de markt. Tijdens gunstige marktomstandigheden wordt de nettolong weging verhoogd om mee te profiteren van de opwaartse potentie. Tijdens ongunstige marktomstandigheden worden meer short posities ingezet om de nadruk te leggen op kapitaalbehoud. Dit sturingselement van de strategie heeft tot op heden geresulteerd in een stabiele vermogensontwikkeling.

RISICO’S

Geïnteresseerde beleggers worden geacht kennis te nemen van de risico’s die verbonden zijn aan deelname in het AEF. Een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen van het AEF is geen garantie voor positieve rendementen. Voor meer informatie over de risico's verwijzen wij u door naar het prospectus.

OVERIGE INFORMATIE

  • Juridisch: Besloten fonds voor gemene rekening, Nederlands recht
  • Beheerder: Antaurus Capital Management B.V.
  • Administrateur: Circle Investment Support Services B.V.
  • Custodian: Kas Bank N.V.
  • Depositary: Kas Trust & Depositary Services
  • Accountant: Mazars Accountants N.V.
  • ISIN Code: NL 0000686848
De volgende velden zijn verplicht maar nog niet ingevuld. Weet u zeker dat u wilt doorgaan naar de volgende pagina?

Zo helpen wij u verder

Informatiepakket

Ontvang alle informatie die u nodig hebt over het Antaurus Europe Fund zoals plannen, strategie en onze achterliggende filosofie.

Kennissessie

Antaurus beschikt over uitgebreide kennis van de financiële markten. Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsbijeenkomst.

Kosteloos en vrijblijvend.

Participeren

Uw vermogen op een vertrouwde manier beleggen. Participeren in het Antaurus Europe Fund kan vanaf €100.000,-

Maandbericht

Blijf op de hoogte van het Europe Fund. Iedere maand ontvangt u een uitgebreid rapport met de prestaties van het fonds.