Disclaimer

Deze website, antaurus.nl (hierna te noemen: “website”) is een website van Antaurus Capital Management B.V. Op het gebruik van deze website is de hiernavolgende disclaimer van toepassing. Bepaalde pagina’s van deze website zijn uitsluitend gericht tot relaties van Antaurus die een geld en/of effectenrekening houden bij een depotbank (hierna te noemen: “relaties”). De toegang tot deze pagina’s is voorbehouden aan relaties en is beveiligd. Op de toegang tot de beveiligde pagina’s zijn naast deze disclaimer de voorwaarden van de depotbank van toepassing.

ALGEMEEN

De op deze website opgenomen informatie is geen beleggingsadvies, geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor – of verband houdende met – een financiële dienst of financieel product. Antaurus Capital Management B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De bezoeker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.

INFORMATIE

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Antaurus Capital Management B.V. geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Indien deze website verwijzingen (door middel van bijvoorbeeld hyperlinks) naar internetsites van derden bevat, betekent dit niet dat Antaurus Capital Management B.V. enige aanbeveling doet ten aanzien van het gebruik van deze internetsites, de daarop aangeboden producten en/of diensten. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op andere internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website, wordt door Antaurus Capital Management B.V. niet geverifiëerd.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website behoren te allen tijde toe aan Antaurus Capital Management B.V. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privé-gebruik, is strikt verboden.

De volgende velden zijn verplicht maar nog niet ingevuld. Weet u zeker dat u wilt doorgaan naar de volgende pagina?

Zo helpen wij u verder

Informatiepakket

Ontvang alle informatie die u nodig hebt over het Antaurus Europe Fund zoals plannen, strategie en onze achterliggende filosofie.

Kennissessie

Antaurus beschikt over uitgebreide kennis van de financiële markten. Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsbijeenkomst.

Kosteloos en vrijblijvend.

Participeren

Uw vermogen op een vertrouwde manier beleggen. Participeren in het Antaurus Europe Fund kan vanaf €100.000,-

Maandbericht

Blijf op de hoogte van het Europe Fund. Iedere maand ontvangt u een uitgebreid rapport met de prestaties van het fonds.